GoldBiz אינדקס עסקים

בלוג

מחזור מצברים – לחסוך כסך ולמנוע פגיעה בסביבה

0

מחזור מצברים זו פעולה שמטרתה לעשות שימוש חוזר במצבר המשומש. המצברים מכילים חומרים המסוכנים לסביבה. מחזור מצברים תורם להפחתת פסולת רעילה, להפחתת הצורך בשינוע הפסולת, לחיסכון באנרגיה ולשמירה על איכות החיים. בארצות הברית תשעים ושמונה אחוזים מבעלי הרכבים מוסרים את המצברים הישנים למחזור. בארץ המצב פחות טוב ולכן יזמה הממשלה את חוק מחזור המצברים. המשך…

אפריל 3, 2015 |
מעבר לסרגל הכלים