GoldBiz אינדקס עסקים

מחזור מצברים – לחסוך כסך ולמנוע פגיעה בסביבה

0

מחזור מצברים זו פעולה שמטרתה לעשות שימוש חוזר במצבר המשומש. המצברים מכילים חומרים המסוכנים לסביבה. מחזור מצברים תורם להפחתת פסולת רעילה, להפחתת הצורך בשינוע הפסולת, לחיסכון באנרגיה ולשמירה על איכות החיים. בארצות הברית תשעים ושמונה אחוזים מבעלי הרכבים מוסרים את המצברים הישנים למחזור. בארץ המצב פחות טוב ולכן יזמה הממשלה את חוק מחזור המצברים.

מחזור מצברים – מה אומר החוק?

חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ה'תשע"ב מסדיר את הדרכים שבהם יש לפעול כדי למחזר מצברים ישנים, כדי לעודד שימוש חוזר במצבר וכדי למנוע פגיעה באיכות הסביבה. החוק קובע כי:

יצרנים ויבואנים של ציוד חשמלי חייבים לבצע מחזור של מצברים וציוד חשמלי עד לאחוז מסוים מסך כל המכירות שהם ביצעו.

חובת הדיווח על מחזור המצברים חלה על יצרנים ויבואנים. עליהם למלא דו"חות ולדווח על הציוד החשמלי ועל אופן הטיפול בו.

על היצרנים והיבואנים להכין תוכנית מפורטת לטיפול סביבתי ולפרסם אותה בקרב הלקוחות.  עליהם למנות עובד אחראי שידאג להקמה של מוקד איסוף ולהפעלתו.

החוק קובע גם כללים לטיפול במצברים ישנים ומי שלא יעמוד בהוראות, צפוי לקנס. הבעיה היא כי החוק מחייב רק את היבואנים והתעשיינים במחזור מצברים ולא את האדם הפרטי. אך אם אתם דואגים לאיכות הסביבה, חשוב שגם אתם תפנו למוסך הקרוב אליכם ותציעו את המצבר למחזור, לעתים תקבלו תמורה כספית ולעתים התמורה תהיה הרבה יותר גדולה, היא תהיה תחושת סיפוק על כל שאתם חלק מהאוכלוסייה המונעת פגיעה בסביבה.

למה חשוב למחזר מצברים?

המצברים מכילים חומרים כמו עופרת, חומצה ופלסטיק. כאשר החומרים האלו באים במגע עם מי התהום, הם עלולים לזהם אותם ואפילו להרעיל אותם. ללא מים נקיים וצלולים, המשך החיים התקינים ובריאות האדם על כדור הארץ מצויים בסכנה.

שימוש במצבר חוזר חוסך כסף רב. קניית מצבר משומש שעבר מחזור זולה הרבה יותר מאשר מצבר חדש.

מחזור מצברים גורם לחיסכון באנרגיה ולצמצום תהליכי עודה הנדרשים בעת ייצור מצברים חדשים.

כמה מילים על תהליך המחזור

השלב הראשון הוא שלב האיסוף של המצברים המשומשים. את המצברים המשומשים מובילים באמצעות משאיות מיוחדות בעלות רישיון להובלת חומרים מסוכנים.

השלב השני הוא מיון ושקילה של המצברים. את המצברים מחלקים לשתי קבוצות, בקבוצה אחת יהיו המצברים המתאימים לשימוש חוזר, ובקבוצה השנייה יהיו המצברים המיועדים למחזור של פסולת או מתכות.

את המצברים המיועדים לפסולת מפרקים, את החומצה שופכים במאגר מיוחד המיועד לחומרים מסוכנים ואת העופרת מוציאים מתוך המצבר. לאחר שטיפה וניקוי יסודי, אפשר יהיה למכור את המצבר הישן לסוחרי מתכות.

תהליך הפירוק והמחזור של המצבר מתבצע בהתאם לתקנות מחמירות שקבע משרד העבודה בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות והרשות המקומית. כדי לעסוק בתחום זה יש לקבל רישיון מיוחד המאפשר לבעליו לעסוק במחזור או בפירוק מצברים ישנים.

אפריל 3, 2015 |

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מעבר לסרגל הכלים