GoldBiz אינדקס עסקים

פיננסים – הלוואות ומשכנתאות

0

פיננסים – הכול על אודות הלוואות ומשכנתאות

עולם הפיננסים משפיע מאוד על הכיס שלנו ועל רמת החיים. עד העשור האחרון השחקנים העיקריים בעולם זה היו הבנקים, הם היו הגורמים שאליהם פנינו בבקשה לקבלת משכנתא, הלוואות לטווח קצר ועוד. בשנים האחרונות נכנסו שחקנים חדשים למגרש, חברות ביטוח וגופים פיננסים אשר קיבלו היתר ממשרד האוצר להעניק משכנתאות והלוואות למטרות שונות.

משכנתא

משכנתא היא שעבוד של נכס מקרקעים כבטוחה להחזרת ההלוואה. אלמלא היינו יכולים לקבל משכנתאות לקניית דירות, היינו נאלצים לגור שנים ארוכות בשכירות ולקנות דירה בגיל מבוגר, רק לאחר שנים רבות שבהם הצלחנו לחסוך כסף למטרה זו. כיום אנו יכולים לקבל הלוואה מיוחדת, הנקראת משכנתא, לרכישת דירה ולשלם אותה במשך שנים ארוכות.

יש מסלולים שונים של משכנתאות. ההבדל בין המסלולים השונים מתבטא בגובה הריבית, בסוג ההצמדה, בתכיפות של שינוי הריבית ובמשך ההלוואה.

גובה הריבית מחושב בהתאם למסלולים שונים, יש משכנתא בריבית קבועה הצמודה למדד, יש משכנתא בריבית קבועה ולא צמודה למדד ויש משכנתא הצמודה למטבע חוץ כמו לדולר, ליורו ועוד.

משכנתא מדורגת היא משכנתא המאפשרת להתחיל עם החזר כספי נמוך שיגדל בעתיד.

משכנתא בלון היא משכנתא שבה הריבית והקרן משולמים בסוף התקופה, במועד שהוסכם, בתשלום אחד.

משכנתאות חוץ בנקאיות

במקרים רבים הבנק לא מאשר ללקוח משכנתא. שקים חוזרים, חשבון מוגבל, חוב לבנק, תיקי הוצאה לפועל ועוד הם הגורמים העיקריים שבגינם לא מאשרים הבנקים משכנתאות ללקוחות.

משכנתאות חוץ בנקאיות ניתנות למבקשים על גופים פיננסים שקיבלו אישור ממשרד האוצר לעסוק בנתינת משכנתאות. בניגוד לבנקים, ההחלטה על נתינת המשכנתא אינה נקבעת לפי עברו הפיננסי של המבקש, אלא לפי איכות הנכס שאותו הוא יכול לשעבד. גם אם יש לכם עבר בנקאי של צ'קים חוזרים, לקוח מוגבל ועוד, תוכלו לקבל משכנתאות חוץ בנקאיות אם הנכס שתעמידו כבטוחה להחזר ההלוואה יהיה בעל ערך התואם לגובה ההלוואה.

בכל מקרה שבו לא תוכלו לעמוד בהחזר ההלוואה יממש הבנק או הגוף החיצוני את הנכס כדי לפרוע את החוב.

משכנתאות ניתנות לא רק לשם קניית דירה. אם יש לכם נכס נדל"ן ואתם זקוקים להלוואה למטרות שונות, תוכלו למשכן את הנכס שבידיכם ולקבל תמורתו הלוואה.

הלוואות לטווח קצר

הלוואה לטווח קצר היא הלוואה הניתנת לפרק זמן קצר יחסית ולמטרות מגוונות. הלוואות אלו ניתנות לאנשים פרטיים ולבעלי עסקים.

היתרון של הלוואות לטווח קצר הוא שיעור הריבית הנמוך יחסית להלוואות לטווח ארוך. הלוואות אלו כדאיות ללווים הזקוקים לכסף ויכולים לעמוד בהחזר חודשי גבוה וללווים היודעים כי הם אמורים לקבל בתוך פרק זמן קצר סכום כסף וזקוקים עכשיו לכסף. כאשר הם יקבלו את הכסף המצופה, הם יפרעו את ההלוואה בתשלום אחד.

אוקטובר 14, 2014 |

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מעבר לסרגל הכלים